PROJEKTO TIKSLAI

Mokytojo profesija yra viena iš labiausiai vertingų, bet taip pat ir viena iš labiausiai sukeliančių stresą profesijų. Negana to, kad mokytojams nėra parengti viešai prieinami streso valdymo mokymai, streso mokytojų profesijoje priežastys kyla dėl didelės darbo apimties, blogo mokytojų socialinio statuso, mažų pajamų, per didelio darbo krūvio, drausmės išlaikymo klasėje problemos ir kt. Įvairios stresinės situacijos mokytojų darbe sukelia psichologinės ir fizinės sveikatos sutrikimus, kurie daro tiesioginę įtaką mokymo proceso kokybei.

Mokytojai be streso supažindina mokytojus su efektyviais streso valdymo metodais, tam kad mokytojai ir toliau galėtų teikti kokybiškiausias paslaugas mokykloje.

Mūsų tikslas- sukurti streso valdymo programą mokytojams, kuri galėtų būti įgyvendinama kasdieniname darbe mokykloje. Naudodamos šią programą, mokyklos gali atpažinti stresą kartu su mokyklos specialistais, naudoti streso sušvelninimo metodus, sumažinti stresą ir sukurti aplinką, kuri bus tinkamesnė visiems švietimo proceso dalyviams.

Kaip galutinį rezultatą planuojame sukurti:

  • streso valdymo gerosios patirties Europoje analizę,
  • streso prevencijos gerosios patirties valdymo vadovą,
  • elektroninį e-mokymosi portalą su mokytojų patiriamo streso valdymo programa,
  • acentrų tinklą projekto partnerių šalyse, skirtą streso valdymui mokytojo profesijoje.