OPIS PROJEKTA

Cilj projekta Stress-free teachers je izboljšati usposobljenost strokovnjakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za obvladovanje stresa v pedagoškem poklicu preko strukturirane digitalne platforme za usposabljanje, zasnovane na sistemu Moodle.

Namen projekta je vzpostaviti inovativne tečaje e-učenja, ki temeljijo na rezultatih vseevropske analize dobrih praks na področju obvladovanja stresa v Evropi in priročnika dobrih praks proti stresu v pedagoškem poklicu.

Tečaji usposabljanja se osredotočajo na naslednje vsebine:

  • Uvod v Moodle (KAKO UPORABLJATI PORTAL STRESS-FREE TEACHERS);
  • Organizacijske metode, ki vključujejo metode socialne podpore, zagotovljene na ravni šole za spodbujanje ustrezne organizacijske mikroklime, odnosov, odprte komunikacije in podpore (ORGANIZACIJA DELA V ŠOLI);
  • Racionalne metode za obvladovanje stresa (ORGANIZACIJA VSAKODNEVNEGA ŽIVLJENJA);
  • Metode sproščanja (NAUČITE SE METOD SPROŠČANJA);
  • Predlogi za izboljšanje osebnih kompetenc za boljše obvladovanje stresa (IZBOLJŠAJTE SVOJE OSEBNE KOMPETENCE);

Tečaji so na voljo v šestih jezikih. Uporabljajo učne pristope, ki so zasnovani projektno in problemsko, tako da spodbujajo ustrezno organizacijsko mikroklimo, odnose, odprto komunikacijo in podporo učenja s praktičnimi vajami in simulacijami.