CILJI PROJEKTA

Poučevanje je eden najbolj nagrajevalnih, a hkrati tudi najbolj stresnih poklicev. Vzporedno s tem, da za učitelje ni javno dostopnega usposabljanja za obvladovanje stresa, so vzroki stresa v učiteljskem poklicu posledica velikega obsega dela, slabega socialnega statusa učiteljev, nizkih dohodkov, preobremenjenosti pri delu, težav z vzdrževanjem discipline, ipd. Dolgotrajne stresne situacije povzročajo motnje v psihičnem in fizičnem zdravju učiteljev, kar neposredno vpliva na kakovost učnega procesa.

Projekt Stress-free teachers učiteljem zagotavlja učinkovite tehnike za obvladovanja stresa, da bi lahko še naprej zagotavljali najboljšo storitev v šoli.

Naš cilj je izdelati program za obvladovanje stresa za učiteljski poklic, ki ga je mogoče izvajati vzporedno z vsakodnevnim šolskim delom. S pomočjo programa lahko šole prepoznajo stres svojih zaposlenih, ter uporabijo strategije ublažitve, da znižajo stres in ustvarijo okolje, ki bo boljše za vse udeležence izobraževalnega procesa.

V okviru projekta načrtujemo naslednje rezultate:

  • vseevropsko analizo dobrih praks pri obvladovanju stresa v Evropi,
  • priročnik dobrih praks proti stresu v pedagoškem poklicu,
  • spletni portal za e-učenje s programom za obvladovanje stresa za učitelje,
  • mrežo centrov v partnerskih državah za obvladovanje stresa v učiteljskem poklicu.